Giới thiệu bộ máy omega caliber 8400/8500 bản 2018

Giới thiệu bộ máy omega caliber 8400/8500 bản 2018 .

 

Máy cao cấp nhất từ trước đến nay của omega, tất cả các cơ chế hoạt động tương tự authentic ⚠️ 

 2 thùng cót hoạt động khoảng 60-72 tiếng ⚠️⚠️⚠️


 Chức năng chỉnh giờ nhanh hoạt động ( có thể điều chỉnh kim giờ trong khi kim phút đứng yên )

Viết bình luận